De Junior Campus in Hilversum​ is een Nederlandse basisschool en bieden het curriculum in twee talen aan. We zijn onderdeel van ​Alberdingk Thijm Scholen. De Junior Campus is gehuisvest in een monumentaal schoolgebouw aan de Prins Bernhardstraat in het centrum van Hilversum dat geschikt​ is gemaakt voor 21st century tweetalig basisonderwijs.

 

Veilig en zorgzaam schoolklimaat

​Als een vrij kleine school streven we ernaar een huiselijk, veilig, zorgzaam en vriendelijk klimaat te bieden, waar alle volwassenen de kinderen goed kennen. Als IPC school leren de kinderen zich individueel te ontwikkelen. We gebruiken daarbij de personal goals. Hiermee leren kinderen leren en met elkaar omgaan. Het gaat dan om bijvoorbeeld: respect, communicatie, flexibiliteit, doorzettingsvermogen enzovoort. Als sterk internationaal georiënteerde school streven we ernaar de leerlingen te helpen zich te ontwikkelen tot vaardige, reflecterende individuen met een waardering voor diversiteit

We bieden een omgeving die iedereen in de school de kans biedt om uitdagingen aan te gaan en op een positieve manier bij te dragen aan een altijd veranderende wereld.​

We beschikken over een centrale hal, speellokaal, bibliotheek en eigen speelplaats. Daarnaast gebruiken we de gymzaal ​van het St. Aloysius College. 

Directie

De school wordt geleid door Caja den Ouden  
pasfoto caja 2Aanwezig op maandag t/m donderdag
c.denouden@atscholen.nl 

​Bestuur en toezicht

De Junior Campus werkt op het gebied van bestuur en management samen met andere scholen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs in het Gooi. Samen vormen deze scholen  Alberdingk Thijm Scholen. Het bestuur van Alberdingk Thijm Scholen vormt het gezag van de scholen. Controle op het bestuur vindt plaats door de Raad van Toezicht. Klik hier voor meer informatie over: bestuur en ​toezicht