​We zijn een Nederlandse tweetalige school en de Nederlandse vaardigheden zijn de basis. We willen leerlingen daarnaast les geven in het Engels. Het is ons doel dat zij zich daarin in iedergeval vrij kunnen uiten. Het leren van een tweede taal is een complexe aangelegenheid en neemt een aantal jaren in beslag. Het is belangrijk om te weten wat u mag verwachten van het aanbod en om realistische verwachtingen te hebben. Er moet ook opgemerkt worden dat er vele individuele verschillen zijn tussen kinderen en dat de tijd die ze nodig hebben in hun ontwikkeling ook uiteen kan lopen. We weten dat het belangrijk is voor kinderen om zich veilig en op hun gemak te voelen voordat ze zich in een tweede taal zullen uiten. 

Tweetalig onderwijs is een speerpunt van ​Alberdingk​​ Thijm Scholen. ​In de film 'Today is English Day' is te zien hoe dit er in de praktijk uit ziet:​

Taalverwerving

​​Leerlingen verwerven op elk moment van de dag taal, niet alleen tijdens een taalles, maar continu. Iedereen op onze school is verantwoordelijk voor de taalontwikkeling van de leerlingen. We helpen leerlingen bij hun taalverwerving door te lezen, schrijven, luisteren en spreken. wij zorgen ervoor dat onze leerlingen gebalanceerde meertalige kinderen wor​den, met goed ontwikkelde taal- en cognitieve vaardigheden.

Groep 3​​​​​​

​​​Zoals in Nederland gebruikelijk, wordt er in groep 3 begonnen met het formeel leren lezen en schrijven. In groep 1 en 2 worden essentiële vaardigheden aangeleerd die van belang zijn bij de ontluikende geletterdheid, en die ervoor zullen zorgen dat er een sterke basis gevormd wordt om het lezen en schrijven te introduceren. In eerste instantie zal de formele instructie om te leren lezen en schrijven in het Nederlands plaatsvinden. Na twee jaar zal dit ook in het Engels gebeuren.

Springplank​

​Vele jaren van onderzoek heeft uitgewezen dat het ontwikkelen van sterke taalvaardigheden in de ene taal een 'springplank' biedt om deze vaardigheden ook in een tweede taal te verwerven. Veel taalvaardigheden zijn overdraagbaar tussen talen; als ze eenmaal een goed gefundeerde basis hebben in het Nederlands, zal het toevoegen van het Engels makkelijker verlopen.​