​We zijn een Nederlandse basisschool en bieden het onderwijs in twee talen aan, in het Nederlands en Engels. Het ontwikkelen van de Nederlandse vaardigheden, technisch lezen, spellen en begrijpend lezen zijn een belangrijke basis. 

Het leren van een tweede taal is leuk en uitdagend én dat vraagt extra inspanning van de kinderen. Zij gaan immers in dezelfde tijd als op andere basisscholen twee talen leren en/of ontwikkelen. Daarom is het voor veel kinderen belangrijk om extra thuis te oefenen met technische lezen. 

Er zijn vanzelfsprekend diverse individuele verschillen tussen kinderen en de tijd die ze nodig hebben voor hun taalontwikkeling in het Nederlands en Engels. We weten dat als kinderen zich veilig en op hun gemak voelen en u ook thuis het gebruiken van de tweetalen stimuleert hen dan enorm helpt dat bij hun ontwikkeling.

Een nieuw taal leren is een prachtige kans om met meer mensen te kunnen communiceren!

Tweetalig onderwijs is een speerpunt van ​Alberdingk​​ Thijm Scholen. ​In de film 'Today is English Day' is te zien hoe dit er in de praktijk uit ziet:​

Taalverwerving

​​Leerlingen verwerven op elk moment van de dag taal, niet alleen tijdens een taalles, maar continu. Iedereen op onze school is verantwoordelijk voor de taalontwikkeling van de leerlingen. We helpen leerlingen bij hun taalverwerving door te lezen, schrijven, luisteren en spreken. wij zorgen ervoor dat onze leerlingen gebalanceerde meertalige kinderen wor​den, met goed ontwikkelde taal- en cognitieve vaardigheden.

Groep 3​​​​​​

​​​Zoals in Nederland gebruikelijk, wordt er in groep 3 begonnen met het formeel leren lezen en schrijven. In groep 1 en 2 worden essentiële vaardigheden aangeleerd die van belang zijn bij de ontluikende geletterdheid, en die ervoor zullen zorgen dat er een sterke basis gevormd wordt om het lezen en schrijven te introduceren. In eerste instantie zal de formele instructie om te leren lezen en schrijven in het Nederlands plaatsvinden. Na twee jaar zal dit ook in het Engels gebeuren.

Springplank​

​Vele jaren van onderzoek heeft uitgewezen dat het ontwikkelen van sterke taalvaardigheden in de ene taal een 'springplank' biedt om deze vaardigheden ook in een tweede taal te verwerven. Veel taalvaardigheden zijn overdraagbaar tussen talen; als ze eenmaal een goed gefundeerde basis hebben in het Nederlands, zal het toevoegen van het Engels makkelijker verlopen.​