Tweetalig onderwijs is een enorme verrijking voor de taalontwikkeling van kinderen, toch is dat niet voor álle kinderen een juiste keuze. Kinderen zijn geen sponzen die alles wat ze horen opnemen en op een willekeurig moment kunnen reproduceren. Het leren van een tweede taal is hard werken! Dat doen we samen, de ouders thuis en wij op school. Ook thuis extra oefenen met lezen, voorlezen en met elkaar in gesprek zijn en zo bijvoorbeeld de woordenschat te vergroten is voor kinderen een groot voordeel.

Uit onderzoek weten we dat het belangrijk is voor kinderen om één taal op academisch niveau te beheersen. Met academisch niveau bedoelen we dat taal kunnen lezen, schrijven, praten en denken over leerinhouden en alle woordenschat die daarbij hoort. Ideaal gezien is dit dezelfde taal als er thuis gesproken wordt.

Als er thuis een andere taal gesproken wordt, is het prima mogelijk om op school een nieuwe taal te leren. ​Op onze tweetalige stroom wordt er in zowel Nederlands als Engels geleerd. Als echter nog geen van beide talen stevig is ontwikkeld dan wordt het een extra grote uitdaging om  het gewenste niveau te kunnen bereiken.

Andere taal​

Kinderen die thuis een ándere taal spreken dan Nederlands of Engels, hebben meer baat bij het volgen van volledig Nederlandstalig onderwijs of internationaal onderwijs, zodat ze zich thuis kunnen concentreren op het onderhouden en verbeteren​ van hun thuistaal, en op school kunnen werken aan het bereiken van een academisch niveau in het Nederlands dan wel Engels.

In de leeftijd waarop​ kinderen aan de basisschool beginnen, heeft het geen voordelen om drie of zelfs meer talen aan te leren. Een kind heeft één dominante taal nodig, die voldoende gestimuleerd wordt en naar een steeds hoger taalniveau getild wordt, zodat daar in de tweede taal op gebouwd kan worden. Als een kind met teveel verschillende talen in aanraking komt, die geen van allen voldoende gestimuleerd worden, zal het kind in geen van deze talen een voldoende niveau bereiken.

Een sterk fundament in de thuistaal en de schooltaal zal leerlingen helpen om later ook andere talen met succes te leren.​​