Onze definitie van internationalisering is: Internationalisering op de Junior Campus is het waarderen en omarmen van verschillende culturen en trots zijn op je eigen cultuur binnen de school en daarbuiten. Onze definitie van tweetaligheid is: Tweetaligheid op de Junior Campus is dat taal niet het doel op zich is, maar een middel om de leerdoelen te bereiken. De leerlingen verlaten de Junior Campus met voldoende Nederlandse en Engelse taalvaardigheden om zich als wereldburger staande te kunnen houden in een internationaal georiënteerde wereld. 

Om bovenstaande te bewerkstelligen bieden we ons onderwijs in twee talen aan en werken we binnen IPC aan internationalisering.