Onze definitie van leren is: ‘leren is het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en begrip door middel van ontdekken, delen en reflecteren’. Onder leren en aanbod verstaan we dat we onze leerlingen een kwalitatief goede basis willen geven in alle doelen die betrekking hebben op rekenen en taal én dat we daarbij aandacht hebben voor de manier waarop geleerd wordt.  

Bibliotheek

Lezen is belangrijk. Het vergroot de taalontwikkeling, de concentratie en fantasie. Bovendien krijg je door lezen kennis over de wereld om je heen en draagt het bij aan het vormen van een mening.

Op de Junior Campus hebben we een schoolbibliotheek. Leerlingen hebben de zowel de mogelijkheid om een boek te lenen en thuis te lezen als op school. Onze schoolbibliotheek bestaat uit Nederlandse boeken maar ook Engelse boeken. De leerkracht gaat één keer per week naar de bibliotheek zodat de kinderen de mogelijkheid hebben om een nieuw boek te kiezen.

ICT

In de huidige maatschappij is ICT niet meer weg te denken. Op de Junior Campus zetten we creatieve technologie in als ondersteuning om het onderwijs te verrijken voor zowel de leerlingen als de leerkrachten.

We zetten ICT als volgt in bij ons op school:

  • In elke klas hangt een digibord waarmee de lessen ondersteund worden.
  • Vanaf groep 3 laten we kinderen kennismaken met een Chromebook. Ze leren hoe ze een Chromebook kunnen gebruiken. Vanaf groep 4 wordt dagelijks gewerkt met een Chromebook bij de software van rekenen. Daarnaast wordt het ook ingezet om informatie op te zoeken en/of te verwerken voor IPC.
  • In de groepen 5 t/m 8 werken de kinderen niet alleen aan de bovenstaande onderdelen, maar leren zij hoe ze een werkstuk of presentatie kunnen maken.

Leren programmeren

Leerlingen vanaf groep 5 die belangstelling hebben voor techniek kunnen worden uitgenodigd voor de lessenserie Leren Programmeren; een initiatief van de Alberdingk Thijm Scholen waar de Junior Campus gebruik van maakt. 

Techspace

Veel ICT-onderwijs wordt ontwikkeld en aangeboden vanuit Techspace van Alberdingk Thijm Scholen, kijk hier naar alle mogelijkheden: