Om onze leerlingen zo effectief mogelijk te laten profiteren van ons aanbod kijken wij constant naar de kwaliteit van ons lesgeven. We gebruiken hiervoor, bij nieuwe leerdoelen, de methode EDI waarin we onszelf de vraag stellen: zijn de leerlingen aan het leren en werken we toe naar het gestelde doel? Door dit leerproces constant te evalueren weten we hoe we bij het niveau van de leerlingen kunnen aansluiten en werken we gedifferentieerd. Daarnaast geven observaties, toets gegevens en het adaptieve programma Gynzy ons informatie om de leerlingen te volgen en daarmee ook de mogelijkheid om het onderwijsaanbod zo veel mogelijk af te stemmen op de verschillende niveaus.