​​​De Junior Campus biedt het International Primary Curriculum (IPC). ​Het IPC is een curriculum met een internationale focus gericht op het leren van kinderen. Het curriculum werkt vanuit thematische units die gemiddeld  6 tot 8 weken duren en bedoeld is voor de groepen 1 tot en met 8. Iedere unit heeft een vaste structuur die het leren van kinderen ondersteunt en intensiever doet worden.

Structuur

Iedere unit begint met een startpunt. De kinderen worden enthousiast gemaakt en betrokken bij het onderwerp. Daarna volgt de kennisoogst waar duidelijk wordt wat de kinderen al weten en wat ze willen leren. Het derde vaste onderdeel is de uitleg van het thema. Hierin wordt geschetst wat er de komende periode geleerd gaat worden.

Betrokkenheid

Tijdens een unit leren de kinderen verbanden te leggen hetgeen het leren ondersteunt en verdiept. Een unit behelst verschillende vakgebieden die apart aangeboden worden, maar in nauwe relatie tot elkaar staan. De verschillende werkvormen doen een beroep op de manier waarop het kind leert. Ook dit zorgt voor meer betrokkenheid. In een IPC klas heeft het leren een duidelijke plek en dat is goed te zien aan de hand van de 'prikwand' die elke groep heeft. Deze wand ondersteunt het leren en neemt het kind, de ouder en de leerkracht mee in het leerproces.