Het gaat er op de Junior Campus om dat leerlingen zich veilig voelen. Sociale ontwikkeling als groep en als individu is een belangrijk onderdeel om je optimaal te kunnen ontwikkelen. Met behulp van Kanjertaal (door het gebruik van de Kanjertraining) en de Personal Goals (van IPC) creëren wij een veilige leeromgeving zodat leerlingen komen tot leren en weten wie zij zijn binnen de community waarin zij zich begeven. 

Kanjertraining

Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. 

Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust, wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.

‘We vertrouwen elkaar’ en ‘We helpen elkaar’ zijn de twee regels die de basis vormen van de Kanjertraining. Bij deze afspraken horen ook: ‘Niemand speelt de baas’, ‘Niemand lacht uit’ en ‘Niemand doet zielig’. De Kanjertraining geeft handvatten voor sociale situaties. Kinderen leren dat je in elke situatie anders kunt reageren en welke reacties dit bij anderen op kan roepen. Bij jonge kinderen werken we met de verschillende petten van de kanjertraining. Ieder petje symboliseert een ander gedrag: 

  • De tijger (witte pet) is zichzelf, te vertrouwen en behulpzaam. Zonder witte pet moet tijger ervoor oppassen niet naïef of bemoeizuchtig te worden.
  • Het konijn (gele pet) gedraagt zich vriendelijk, netjes en inlevend, zonder witte pet trekt konijn zich echter terug en doet bang.
  • De aap (rode pet) gedraagt zich op een blijmoedige manier en heeft humor, zonder witte pet gaat aap echter meelopen en slooft zich uit.
  • De vogel (zwarte pet) vertoont leiderschapsgedrag en durft initiatief te nemen. Zonder witte pet speelt vogel echter de baas, zoekt ruzie en kan gaan pesten.

Om in gesprek te gaan over gedrag bij kinderen maken we bij de petten van Kanjertraining gebruik van petjes met vier verschillende kleuren. Meer informatie over de petten kunt u hier vinden.

Kanjertraining Petten

Door middel van de petjes en het rollenspel leren kinderen hoe je je kunt gedragen en hoe je kunt reageren als een ander iets doet dat jij niet leuk vindt. Bij oudere kinderen combineren we de Kanjertraining met de Personal Goals van IPC.

Contact tussen ouders en school

We hebben een aantal contactmomenten in het schooljaar:

  • Aan het begin van het schooljaar organiseren wij een informatieavond waarbij de groepsleerkracht groep specifieke- en school gerelateerde informatie geeft.

  • Na de voorjaarsvakantie zijn de teachers-parents conferences waarin het rapport besproken wordt.

  • Aan het einde van het schooljaar zijn de gesprekken op aanvraag en/of verzoek.

  • Op één ochtend in de week bent u welkom in de klas om te komen kijken naar het schoolwerk van uw kind.

Naast deze vaste momenten kunt u altijd contact opnemen met de leerkracht van uw kind om een individuele afspraak te maken. 

Parro

Naast de momenten dat wij u ontmoeten, houden wij u via Parro op de hoogte van het reilen en zeilen in de klas en de school in het algemeen.
U krijgt de inlogcode via de mail wanneer uw kind start bij ons op school.