​​​Het onderwijs op de Junior Campus wordt voor 50% van de lestijd in het Nederlands aangeboden en voor 50% van de lestijd in het Engels. Er zijn twee leerkrachten per klas. Eén die alleen Nederlands met de kinderen spreekt​, en één die alleen Engels met de kinderen spreekt. Er is een nauwe samenwerking tussen deze twee leerkrachten. Ze werken binnen dezelfde units (thema's) en hebben een gezamenlijke planning, zodat het onderwijs een logisch geheel is, onafhankelijk van de taal die gesproken wordt.  We willen alle leerlingen helpen om te leren leren. Door betekenisvol onderwijs helpen we leerlingen zich te ontwikkelen tot kritische denkers, om ze te ondersteunen om deze altijd veranderende wereld zelfverzekerd tegemoet te treden. ​ICT speelt hierbij een belangrijke rol. Het gebruik van multimedia is in het onderwijs geïntegreerd op een manier die bij de leeftijd van de leerlingen past. De leerlingen kunnen gebruik maken van iPads en Chromebook​s​ wanneer nodig en alle klassen beschikken over een Prowise bord.