Op onze school werken we met een 50/50 tweetalig onderdompelingsmodel. Dit houdt in dat de schoolweek zo verdeeld is dat 50% van de onderwijstijd in het Nederlands gegeven wordt, en 50% in het Engels.

Onderdompeling betekent dat de kinderen 50% van de week worden ondergedompeld in een Engelstalige omgeving. Ze horen Engels, ze zien Engels en wanneer zij zich daarbij op hun gemak voelen, spreken ze Engels. Kinderen worden niet gedwongen om Engels te praten; wel worden ze aangemoedigd om al hun taalvaardigheden te gebruiken om te communiceren. Het is belangrijk om een veilig en comfortabel klimaat te scheppen voor de kinderen, zodat ze geen stress ondervinden bij het spreken van de Engelse taal. Dit maakt het mogelijk voor de kinderen om Engels te gaan spreken wanneer zij er klaar voor zijn.​