Taalverwerving

​Leerlingen verwerven op elk moment van de dag taal, niet alleen tijdens een taalles, maar continu. IMG_9239.jpgIedereen op onze school is verantwoordelijk voor de taalontwikkeling van de leerlingen. We helpen leerlingen bij hun taalverwerving door te lezen, schrijven, luisteren en spreken. wij zorgen ervoor dat onze leerlingen gebalanceerde meertalige kinderen wor​den, met goed ontwikkelde taal- en cognitieve vaardigheden.

Groep 3​​​​​​

​​​Zoals in Nederland gebruikelijk, wordt er in groep 3 begonnen met het formeel leren lezen en schrijven. In groep 1 en 2 worden essentiële vaardigheden aangeleerd die van belang zijn bij de ontluikende geletterdheid, en die ervoor zullen zorgen dat er een sterke basis gevormd wordt om het lezen en schrijven te introduceren. In eerste instantie zal de formele instructie om te leren lezen en schrijven in het Nederlands plaatsvinden. Na twee jaar zal dit ook in het Engels gebeuren.

Springplank​

​Vele jaren van onderzoek heeft uitgewezen dat het ontwikkelen van sterke taalvaardigheden in de ene taal een 'springplank' biedt om deze vaardigheden ook in een tweede taal te verwerven. Veel taalvaardigheden zijn overdraagbaar tussen talen; als ze eenmaal een goed gefundeerde basis hebben in het Nederlands, zal het toevoegen van het Engels makkelijker verlopen.​